நகுலன் 100 – நூற்றாண்டுச் சிறப்பிதழ்

RM30.00

இச் சிறப்பிதழில் (இணையதளத்தில்) இல்லாத மூன்று புதிய கட்டுரைகள் மற்றும் நகுலனின் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதை மற்றும் குறுங்கதை புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக 29 மிகச்சிறந்த ஆக்கங்களுடன் நகுலன் என்கிற தமிழிலக்கியத்தின் தனித்துவமான கவிஞனின் பல்வேறு பக்கங்களை இரசனையுடன் அதே நேரத்தில் விமர்சன நோக்கிலும் அணுகும் ஒரு புத்தகமாக இந்த நகுலன் நூற்றாண்டுச் சிறப்பிதழ் புத்தகம் இருக்கும் என்று நிச்சயம் நம்புகிறேன்.

Out of stock